Home

AUTOIMMUNE ENCEPHALITIS

Autoimmune encephalitis is the term for a novel group of conditions in which the immune system produces antibodies against proteins on the surface of brain cells. These conditions are underdiagnosed and highly treatable.


In Odense Autoimmune Encephalitis Research group, we aim to increase the understanding of these conditions in order to provide the best possible treatment for patients.


On this page you can see our current research projects, publications and how to engage in our research.


Furthermore, we aim to provide information to patients and caregivers about diagnosis and treatment of autoimmune encephalitis. These pages are in Danish.

Autoimmun hjernebetændelse er betegnelsen for en række nye sygdomme, hvor immunsystemet overreagerer og danner såkaldte antistoffer som binder sig til hjernecellernes overflade proteiner.

Disse tilstande er underdiagnosticerede og kan behandles.


Vores forskningsgruppe arbejder på forstå disse sygdomme bedre, til gavn for behandling af patienterne.


På denne side kan du se vores nuværende forskningsprojekter, artikler og hvordan du kan hjælpe med denne forskning.


Ydermere ønsker vi at give information til patienter og pårørende omkring diagnostik og behandling af autoimmun hjernebetændelse. Disse sider er på dansk.      

Recent papers

CSF-Neurofilament Light Chain Levels in NMDAR and LGI1 Encephalitis: A National Cohort Study.


Nissen MS, Ryding M, Nilsson AC, Madsen JS, Olsen DA, Halekoh U, Lydolph M, Illes Z, Blaabjerg M.


Front Immunol. 2021 Dec 16;12:719432. doi: 10.3389/fimmu.2021.719432. eCollection 2021

NMDA‑receptor encephalitis in Denmark from 2009 to 2019: a national cohort study


Nissen M, Ørvik MS, Nilsson AC, Ryding M, Lydolph M, Blaabjerg M.


J Neurol. 2021 Aug 5. doi: 10.1007/s00415-021-10738-9

Autoimmun Encefalitis - Statusartikel


Anna Christine Nilsson, Mette Scheller Nissen, Matias Ryding og Morten Blaabjerg


Ugeskr Læger 2021;183:V01210018

Neurodegeneration Induced by Anti-IgLON5 Antibodies Studied in Induced Pluripotent Stem Cell-Derived Human Neurons


Ryding M, Gamre M, Nissen MS, Nilsson AC, Okarmus J, Poulsen AAE, Meyer M, Blaabjerg M


Cells 202110(4), 837; https://doi.org/10.3390/cells10040837


Autoimmune encephalitis: current knowledge on subtypes, disease mechanisms and treatment.

Nissen M, Ryding M, Meyer M, Blaabjerg M

CNS Neurol. Disord. Drug Targets,

2020 Jul 8.

doi: 10.2174/1871527319666200708133103

Anti-IgLON5 Disease: A Case With 11-Year Clinical Course and Review of the Literature.

Nissen MS, Blaabjerg M

 2019 Oct 2;10:1056. doi: 10.3389/fneur.2019.01056.

Stiff person syndrome: still a difficult and overlooked diagnosis


Nissen MS, Forberg J, Bode M, Blaabjerg M


 2019 Sep 2;181(36).